Privacy Verklaring Motorrijschool GT

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Daarnaast proberen we de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doelen. Ook vragen wij jou eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren jouw recht om jouw inzage te geven in jouw persoonsgegevens, ze te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we precies verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze verklaring goed door te lezen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven vragen wij je bepaalde gegevens die we registreren op een leskaart.

 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN Nummer
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Contactpersoon in nood
 • Vorderingen op de Instructie vorderingen kaart

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Rijles planning
 • Bijhouden van de voortgang van de rijlessen
 • De financiële administratie
 • Om contact met jou of een door jou opgegeven contactpersoon op te kunnen nemen om rijlessen te plannen of in noodgevallen 
 • Je te herinneren aan afspraken met de rijschool

Motorrijschool GT plaatst foto’ op de Facebookpagina

 • Als we een foto plaatsen vragen we je toestemming om de foto of filmpje te plaatsen.
 • Wil je een foto laten verwijderen dan kun je dit doorgeven aan Motorrijschool GT.

Motorrijschool GT maakt video opnames tijdens de les

Motorrijschool GT maakt soms video opnames tijdens de les met als doel om samen met je instructeur de beelden terug te kijken en te bespreken. Videobeelden geven goed inzicht hoe je rijdt en is belangrijk voor ene goede evaluatie na de les.  Deze beelden worden met je besproken en indien je dit aangeeft bij de rijschool daarna verwijderd.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiele gegevens.

Verstrekking aan derden

Motorrijschool GT zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrief

Wij versturen geen nieuwsbrieven. Nieuwsberichten over de lessen of om een vraag te stellen gaat per sms/what’ s app of e-mail. 

Beveiliging persoonsgegevens

Motorrijschool GT hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en gebruikt op de website van het CBR om een examen te plannen.
 • Leskaarten worden bewaard in de motorrijschool
 • Bij een data lek zullen wij jou hierover ten spoedigste informeren

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kun contact met ons opnemen als je inzage wil in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en voor het verwijderen of corrigeren van deze gegevens.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met ons via info@motorrijschool-gt.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.