Lopen met de motor

Lopen met de motor en achteruit parkeren (verplicht)

Tijdens deze oefening moet je de motor achteruit in een parkeervak zetten en eruit lopen

Hoe:
– de motor afzetten.
– aan de linker zijde van de motor lopen.
– vooruit lopen met 2 handen aan het stuur.
– voorrem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd bedienen.
– kijk om je heen voordat je aheteruit het parkeervak ingaat
– achteruit lopen met tenminste een hand aan het stuur.
– lopend de motor voorbij een parkeervak verplaatsen.
– daarna d.m.v. een bocht achteruit lopend de motor in het parkeervak parkeren.
– zet je rechtervoet op de standaard zodat de motor stabiel is
– pak met je rechterhand de valbeugel kijk vooruit over de motor heen
– trek de motor op de standaard
– van de standaard halen.
– vooruit het parkeervak uitlopen (kijken) en naar rechts afbuigen.
– langs de rechterzijde van de rijbaan lopen en na 10 meter op de zijstandaard zetten.

Belangrijk:
– bediening, balans en stabiliteit moeten continu onder controle zijn.
– de motor moet achteruit in het vak geplaatst worden.
– de motor moet op de juiste wijze op de standaard geplaatst worden.
– bij de gekozen rijlijn rekening houden met eventueel langsrijdend verkeer.

 

Geef een reactie